Menü Simge

ALBATROS

• Beyaz daneli
• Dane yapısı orta uzun ve dolgun
• Yazlık yetişme karakterli
• Vejetasyon süresi kısa
• Çok yüksek verimli
• Yatmaya çok dayanıklı
• Orta boylu
• Salkımlar orta uzun
• Tüm bölgelerde kuru, sulu ve taban alanlarda yazlık olarak ekilmesi tavsiye edilmektedir. Ilıman bölgelerde hem yazlık hem de kışlık olarak ekilebilir.
Tohumlara Dön